Községi ösztöndíjpályázat topolyai egyetemistáknak

Topolya község ösztöndíjpályázatot hirdetett egyetemi hallgatók részére. Az igénylést benyújthatja minden olyan szerbiai egyetemista, aki legalább 2 éve Topolya községben él, és belföldi vagy külföldi egyetem hallgatója. Az igényléseket a szükséges iratokkal Topolya Község Közigazgatási Hivatalának iktatójában november 13-áig lehet benyújtani.

1. A PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTELI JOG:

  • A pályázaton minden egyetemi hallgató részt vehet: – akinek lakhelye az ösztöndíjazási igénylés benyújtása előtt legalább 2 éve Topolya községben van, – aki Szerbia állampolgára, – aki Szerbia területén II. – VI. évfolyamra jár, illetve a bolognai rendszerű alapképzés hallgatója, esetleg külföldön tanul, – aki a Szerb Oktatásügyi Minisztériumnál bejegyzett belföldi, vagy nemzetközileg elismert külföldi egyetem hallgatója, mely intézmény által kibocsátott okleveleket a szerbiai egyetemek elismerik, – átlagosztályzata 8,00 feletti, amennyiben szerbia hallgató, ílletve 4,00 feletti amennyiben külföldön tanul, emellett – egyetemi hallgató aki a kérelem benyújtását megelőző évben 8,00 feletti átlagosztályzatot ért el, amennyiben Szerbiában tanul, illetve 4,00 felettit, amennyiben külföldön tanul, a tanulmányai alatt pedig 7,50 feletti átlagot valósított meg, amennyiben Szerbiában tanul, illetve 3,50 feletti átlagot, amennyiben külföldön tanul. Ösztöndíjra jogot nem formálhatnak az alábbi hallgatók: – I. évfolyamosok, vagy abszolvensek, kivéve, ha hiányszakmára készülnek, – akik a bolognai rendszer szerinti mesterképzésen folytatják tanulmányaikat, kivéve a hiányszakmára készülők – akik munkaviszonyban vannak, – akik évet ismételnek és – amennyiben már kedvezményezettjei az Oktatásügyi és Sportminisztérium, egyéb alapítványok, szervezetek és vállalatok bármiféle hallgatói ösztöndíjának vagy diákhitelének.
  1. A BENYÚJTANDÓ IRATANYAG:
  • Az ösztöndíjazás igénylése – az egyetemi hallgató személyi igazolványának elektronikusan leolvasott adatait vagy fénymásolatát – az egyetemre való beiratkozásról szóló, eredeti bizonylat (a szakirány megjelölésével) – az eddig letett vizsgák átlagosztályzatáról szóló bizonylat a Szerbiában tanuló hallgatók esetében, illetve a leckekönyv hitelesített másolata a külföldi tanulók esetében, végül – hitelesített nyilatkozat, arról, hogy nem kedvezményezettje az Oktatásügyi és Sportminisztérium ösztöndíjának, diákhitelének, vagy más különféle alapítványok, szervezetek és vállalatok támogatásának.
  1. AZ IGÉNYLÉS BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:
  • A szükséges iratanyaggal ellátott igényléseket 2020.November 13-ig lehet benyújtani Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának iktatójában, illetve a helyi irodákban, a község egyéb helységei esetében. A pályázati eljárás lebonyolítását követően, az ösztöndíj jövőbeli kedvezményezettje ösztöndíjazási szerződést köt Topolya községi elnökével – vagyis az utalványozóval, mely szerződésben közelebbről meghatározzák az egymás iránti jogaikat, kötelezettségeiket. A késve érkezett és hiányos igényléseket nem veszik figyelembe.